سنگ معدن سرب و روی از سنگ شکن های متحرک استفاده می کردند