استفاده اولیه از سنگ شکن ها در نیروگاه حرارتی مبتنی بر ذغال سنگ