از جداکننده مغناطیسی با شدت بالا برای فروش استفاده شده است