قیمت مردی که کارخانه آسیاب posho را در کنیا انجام می دهد